Skip to content

Lunch

by snackan on april 8th, 2011
20110408421

Mätt och belåten. Nu åter mot förskolan och reflektera efter studiebesöket på von bahrs förskola.

From → Erikas

One Comment
  1. Hur lång var du?

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS