Skip to content

Lokaldelen.se

by snackan on mars 28th, 2010

Om ni vill agera deckare själva, kika då in här och klicka på  fliken Deckarkampen.

Uppdatering: Det var kul ända tills jag kom till kapitel 3 och skulle behöva ringa ett företag för att få en kod. Detta företag hade dessutom stängt. Kanske har de en telefonsvarare med koden.

Uppdatering 2: Det var ett telefonmeddelande med författarens röst :-)

From → Erikas

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS