Skip to content

BodyPump 73

by snackan on februari 24th, 2010

ska Oscar Nilsson köra nästa vecka. Hade ju varit kul att kunna gå på men befinner mig 100 mil därifrån. Lite för långt  bort.

From → Erikas

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS